اخبار موسسه

عید غدیر

برگزاری مراسم عید غدیر همراه با سالمندان

مرکز خیریه توحید گلمکان