مرکز خیریه شبانه روزی سالمندان توحید گلمکان

مرکز خیریه سالمندان گلمکان در بهمن ماه 1381 افتتاح گردید، در کل استان خراسان رضوی فقط 5 مرکز خیریه سالمندان در حال فعالیت وارائه خدمات به این عزیزان می‌باشد. سالمندان توحید در منطقه گلمکان واقع شده است و تنها مرکز خیریه سالمندان در حومه چناران و گلبهار می‌باشد؛ بقیه مراکز در سطح استان بصورت خصوصی اداره می شوند. ظرفیت این مرکز50 نفر سالمند مرد می‌باشد که در حال حاضر43 نفر در این مرکز زندگی می کنند؛ 37 نفر از آنها مجهول الهویه، بلاصاحب یا بدسرپرست هستند و هیچ خانواده موثری ندارند.

اهداف ما:

نگهداری، مراقبت، آموزش و توانبخشی سالمندان
مراقبت‌های پزشکی و کنترل بیماری‌های سالمندان تحت پوشش
کسب خدمات همیاری و مشارکت مادی و معنوی مردم در جهت حمایت سالمندان
آموزش کارکنان به منظور ارتقاء سطح علمی آنها در خدمت به سالمندان
ایجاد برنامه های تفریحی و سیاحتی جهت ارتقاء سطح سلامت سالمندان
زیبا کردن دنیای سالمندان که سالها به جامعه خدمت کرده اند

برای رسیدن به این اهداف ما را حمایت کنید