اخبار موسسه

ارسالی ازمرداد, 1399

عید غدیر

برگزاری مراسم عید غدیر همراه با سالمندان

مرکز خیریه توحید گلمکان