اخبار موسسه

ارسالی ازدی, 1401

شب یلدا

برگزاری مراسم جشن شب یلدا همراه با سالمندان