معرفی سالمندان

براتعلی بخشی

براتعلی بخشی

ﺳﺎﻟﻤﻨد بد سرپرست میباشد مادر پیری دارد که توانایی نگهداری از وی راندارد .به علت بیماری دیابت سالمند نابینا شده وهر دوپای وی از زانو قطع میباشد .در حال حاضر سالمند هفته ای دوبار دیالیز میشود.

هادی جلالی

هادی جلالی

سالمند از همسرش جدا شده و مجبور به ترک خانه شده است. سالیانی دبیر ریاضی بوده و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. اما حال به دلیل سکته مغزی از یک سمت بدن فلج شده و به مغز وی آسیب رسیده است. در حال حاضر دلتنگ خانواده اش می باشد.سالمند دیابت دارد وروزانه سه بار قند خون وی با دستگاه گلوکومتر اندازه گیری میشود .وسه بار نیز انسولین تزریق میشود.

غلامعلی عطایی

غلامعلی عطایی

سالمند بی سرپرست می باشد.در هنگام پذیرش سالمند روی ویلچر بود و به هیچ عنوان قادر به راه رفتن نبود که خوشبختانه با خدماتی که در مرکز به ایشان ارائه گردید ابتدا با واکر و در حال حاضر بدون واکر قادر به راه رفتن می باشد

رضا محمدپناه

رضا محمدپناه

سالمند مجهول الهویه می باشد.قبل از سال 86 در مرکز سالمندان نیشابور ساکن بود.بعد از انتقال در هنگام ورود به مرکز نابینا بود که طی چندین عمل جراحی در بیمارستان خاتم بینایی خود را بدست آورد. ازدواج نکرده و قبلا چوپان بوده است

غلامرضا آتش پوش

غلامرضا آتش پوش

اومتولد 1310می باشد در آبانماه 97در مرکز توسط عروسش پذیرش گردید ولی فرزندان وی به دیدارش نمی آیند چشم های سالمند نیاز به عمل جراحی دارد.سالمند تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته ودر حال حاضر مشکل خاصی ندارد.

علی اصغر عطار مطلق

علی اصغر عطار مطلق

سالمند متولد 1319میباشد در مهر ماه 97از مرکز سالمندان قوچان به این مرکز منتقل گردید.سالمند بی سرپرست میباشد

حیدر حیدری

حیدر حیدری

ﺳﺎﻟﻤﻨد در ابتدای ورود مجهول الهویه بود که با مددکاریهای صورت گرفته برادر وی در یکی از روستاهای دوین پیدا شدوبرای وی شناسنامه گرفتیم.اما متاسفانه برادر وی حاضر به تحویل وی نشد ودر حال حاضر بدسرپرست می باشد وی کرولال میباشد ویکی از سالمندانی است که به خواندن قرآن بسیار علاقه دارد.

محمد بابا پور فیروز آباد

محمد بابا پور فیروز آباد

مددجو درابتدای ورود معتاد به تریاک بود که باپیگیریهای لازم ومشورت با پزشکان مرکز به مرور ترک نموده وی متولد 1323می باشد وبی سرپرست می باشد.یکی از سالمندانی است که هوشیاری خوبی داردوبا سواد است وعلاقه به خواندن قرآن وکتاب دارد

احمد مومنیان اصفهانی

احمد مومنیان اصفهانی

او متولد 1325می باشد ششم بهمن ماه 97پذیرش گردیده است او همسر وفرزندی ندارد

ابراهیم نجاتی

ابراهیم نجاتی

سالمند مجهول الهویه است.به گفته خودش اهل درگز بوده و یک دختر دارد. ویژگی این سالمند،کمک به سالمندان نابینا در هنگام راه رفتن می باشد.در سال 97یکی از پرهزینه ترین سالمندان از نظر پزشکی بود تا جائیکه به جهت بیماری کلیه وروده سالمند خدود 10000000تومان هزینه بستری وپزشکی در بر داشت.

حسین اصغر نصر آبادی

حسین اصغر نصر آبادی

اومتولد 1337می باشد در مهر 97پذیرش گردیده است سالمند خانواده موثری ندارد جز یکی از اقوام دور کسی به دیدنش نمی آید

غلامحسین رحمانی ثانی داغیان

غلامحسین رحمانی ثانی داغیان

سالمند متولد 1309میباشد او دارای خانواده است ودر تاریخ 1398/2/30در مرکز پذیرش شده است

سلیمان سلیمانی گاه

سلیمان سلیمانی گاه

این سالمند فلج مادر زاد است.تا کنون ازدواج نکرده و با مادرش زندگی می کرده و پس از فوت مادر به مرکز سالمندان آورده شده است.سالمند بسیار مهربان است

محمد علی نیکنام

محمد علی نیکنام

سالمند متولد ۱۳۲۶ میباشد در مرداد ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده است در ابتدا به عنوان یک سالمند مجهول الهویه پذیرش گردید که با پیگیری های مددکار مرکز پسر این سالمند در شهر آشخانه شناسایی شد و به مرکز آمد ولی اظهار داشت که قادر به نگهداری پدرش نیست و شهریه ای هم پرداخت نمیکند

غلامعلی آقاجانی

غلامعلی آقاجانی

سالمند مجهول الهویه و متولد چناران است.تا کنون هیچ کس سراغی از وی نگرفته است. به باغبانی علاقه داشته و در کارهای باغبانی مرکز همکاری می کند

عبدالحسین بی غم

عبدالحسین بی غم

سالمند بی سرپرست و اهل دیار چناران است.با واکر راه می رود.تا کنون ازدواج نکرده و علاقه زیادی به خوانندگی دارد

تقی گلمکانی

تقی گلمکانی

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻧﻮن ازدواﺝ ﻧﻜﺮده و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد.اﻫل ﮔﻠﻤﻜﺎن اﺳﺖ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ بوده و تحت درمان است

محمدرضا غیور

محمدرضا غیور

سالمند بد سرپرست می باشد دارای فرزند می باشد ولی متاسفانه به ملاقات وی نمیآیند .سالمند هپاتیت cداشته که تحت درمان است ودر حال حاضر شمارش ویروس های هپاتیت cوی صفر میباشد.

محمد حسین سلیمانی حصاری

محمد حسین سلیمانی حصاری

سالمند متولد 1333می باشد در آذر ماه 96در مرکز پذیرش گردیده برادر سالمند پیگیر کارهایش می باشد وسالمند قادر به راه رفتن می باشد

رجبعلی اکبری قوچانی

رجبعلی اکبری قوچانی

سالمند متولد ۱۳۲۹ می باشد در مرداد ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده است سالمند یک برادر دارد که گاهی اوقات به دیدارش می آید چشم وی کاتاراکت داشت که با هزینه مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفت .سالمند بد سرپرست میباشد واز آگاهی ایده آلی برخوردار است.به دیگر سالمندان کمک میکند.با سواد واهل خواندن کتاب می باشد.

علی اصغر ایزی

علی اصغر ایزی

اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻫل ﺳﺒﺰوار اﺳﺖ ,ﻗﺒﻼ در ﺷﻬﺮداری ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ

علی‌رضا اسلامی

علی‌رضا اسلامی

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ,4 ﻓﺮزﻧﺪ دارد از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ.سالمند بیماری اعصاب وروان دارد وتحت نظر پزشک تحت درمان است.

علی اکبر هژبری

علی اکبر هژبری

سالمند متولد ۱۳۳۲میباشد در تیر ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده سالمند مجهول الهویه وبدون مدرک شناسایی بوده که با پیگیری مددکار مرکز همسر و فرزندان و خواهر سالمند شناسایی شدند خواهر سالمند به دیدارش می آید ولی همسر و فرزندان اصلا حاضر به ملاقات سالمند نیستند سالمند آلزایمر دارد

صفر قاسمی

صفر قاسمی

سالمندبی سرپرست بوده و تا کنون ازدواج نکرده است. وی در کارهای باغبانی مرکز کمک می کند

حسین سزاوار

حسین سزاوار

سالمند در تاریخ 1397/12/26در مرکز پذیرش شده است.رحال حاضربا مددکاری صورت گرفته خانواده وی در تهران شناسایی شده اندو متاسفانه حاضر به تحویل سالمند نشدند . سالمند هوشیار وباسواد میباشد.

غلامحسین براتی فاروجی (انتخابی توسط مرکز)

غلامحسین براتی فاروجی (انتخابی توسط مرکز)

سالمند اولین مددجوی مرکز می باشد که در 1381/11/20در مرکز پذیرش گردیده است در ابتدای ورود تا سه سال قبل نیز مجهول بود که با مددکاری صورت گرفته شناسنامه وی اخذ گردید در حال حاضر بی سرپرست میباشد . باکسی ارتباط برقرار نمیکند.

نصراله لعل عباسی

نصراله لعل عباسی

مددجو اهل رادکان چناران می باشد همسرش فوت کرده 2دختر دارد که یکی از آنها در یکی از مراکز بهزیستی بسر میبرد.بدسرپرست میباشد حدود 90سال دارد ویکی از سرحال ترین سالمندان مرکز میباشد.

محمد رحیمی

محمد رحیمی

سالمند مجهول الهویه میباشد در تیر ماه ۹۷ پذیرش گردیده است جزء افاغنه میباشد و هیچ مدرک شناسایی ندارد با عصا راه میرود

داوود جمالی

داوود جمالی

سالمند مجهول الهویه می باشد که حدود بهمن ماه 97با همکاری ریاست محترم اداره ثبت احوال خانواده وی در قم شناسایی شدند. درحال حاضر خانواده وی پیگیر انتقال وی به قم هستند.

محمدعلی جلیلیان

محمدعلی جلیلیان

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد و دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ.

اصغر شریعت

اصغر شریعت

متولد ۱۳۱۲میباشد در شهریور ماه ۹۷پذیرش گردیده است سالمند آلزایمر دارد و فرزندان به دیدارش می آیند

غلامحسین علی‌محمدی

غلامحسین علی‌محمدی

سالمند بد سرپرست میباشدودختر وی گاهی به دیدار وی می آید پسرش نیز معتاد میباشد مددجو در ابتدای ورود معتاد به تریاک بودکه بعد از ورود به مرکز تحت نظر ومشاوره پزشکان مرکز ترک نمود. در حال حاضر از کمردرد وپادرد شاکی میباشد وی باسواد است وعلاقه بسیاری به خواندن قرآن دارد.

رجبعلی آهنکوب

رجبعلی آهنکوب

متولد ۱۳۱۹میباشد در اردیبهشت ماه پذیرش گردیده ابتدا به عنوان سالمند مجهول الهویه پذیرش گردیده که با پیگیری های مددکار آدرس پسر سالمند شناسایی شد ولی پسر سالمند هیچ همکاری با مرکز نمیکند وبه تلفن های مرکز جواب نمیدهد چشم های سالمند با هزینه مرکز جراحی شده

امام وردی امامی توزانلو

امام وردی امامی توزانلو

سالمند اهل درگز بوده و قبلا به حرفه دامداری مشغول بوده است سالمند دارای فرزند میباشد که سالی یک بار به دیدن وی می آیند یکی از بد اخلاق ترین سالمندان مرکز میباشد

غلامحسن قابل

غلامحسن قابل

سالمند دارای سرپرست است. فرزاندان وی در مشهد زندگی می‌کنند.سالمند از نظر کلیه مشکل دارد ودر ماههای گذشته چند بار دیالیز شده است.

محمد‌علی صفائیان

محمد‌علی صفائیان

سالمند بدسرپرست میباشد .یک برادر داشته که فوت نموده است مددجو دچار سرطان مری شده بود که تحت درمان (رادیوتراپی ودارو)قرار گرفته ودر مرکز نیز توسط پرستار تحت رژیم پرپرتئین ونرم قرار گرفته وبهبود یافته است.

ابراهیم خادمی جرفی

ابراهیم خادمی جرفی

سالمند بی سرپرست می‌باشد.

براتعلی حکم آبادی

براتعلی حکم آبادی

سالمند بی سرپرست ودر تاریخ 1397/12/26در مرکز پذیرش شده سالمند شدیدا به ریش علاقه دارد وجهت کوتاه کردن ریش همیشه با مشکل مواجه هستیم به شدت مذهبی می باشد . بسیار بد اخلاق می باشد.

غلامرضا یعقوبی

غلامرضا یعقوبی

سالمند بصورت آزاد ودارای سرپرست در تاریخ 1397/12/12در این مرکز پذیرش گردیده است.

حیدر علی عباسی میرزا رجب

حیدر علی عباسی میرزا رجب

سالمند متولد 1312میباشد وقبلا معتاد بوده وی بعنوان بلاصاحب در تاریخ 1398/4/3در این مرکز به صورت رایگان پذیرش گردید.در شناسنامه سالمند نام یک نفر بعنوان همسر وده نفر نیز بعنوان فرزند مشاهده شد که متاسفانه با پیگیریهای فراوان فقط یک دختر وی به مرکز مراجعه نمود که خواهان دیدار ایشان بود وحتی حاضر نشد برای یک روز وی را به مرخصی موقت ببرد.

علی زینل پور

علی زینل پور

سالمند متولد 1333و بی سرپرست در تاریخ 1398/4/3در این مرکز پذیرش گردیده است وی قبلا معتاد بوده است.در حال حاضر اطلاعاتی از خانواده وی در دسترس نیست.

شیر احمد نورزایی

شیر احمد نورزایی

 

    سالمند مجهول الهویه است

   که ازطریق دادگستری به مرکز معرفی شده است.