درباره ما

مرکز خیریه سالمندان گلمکان در بهمن ماه 1381 افتتاح گردید، در کل استان خراسان رضوی فقط 5 مرکز خیریه سالمندان در حال فعالیت وارائه خدمات به این عزیزان می‌باشد. سالمندان توحید در منطقه گلمکان واقع شده است و یکی از هفت مرکز خیریه سالمندان در حومه چناران و گلبهار می‌باشد؛ بقیه مراکز در سطح استان بصورت خصوصی اداره می شوند. ظرفیت این مرکز50 نفر سالمند مرد می‌باشد که در حال حاضر41 نفر در این مرکز زندگی می کنند؛ 37 نفر از آنها مجهول الهویه، بلاصاحب یا بدسرپرست هستند و هیچ خانواده موثری ندارند.