جشن ولادت حضرت زهرا درمرکزخیریه سالمندان توحیدگلمکان