اخبار موسسه

ارسالی ازآذر, 1400

جذب نیرو

مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان نیاز به نیروی
۱: کاردرمان
۲: فیزیوتراپ
۳: روانشناس
۴: کارشناس یا دانشجوی عرصه پرستاری،کارشناس مامایی و بهیار
دارد.
تلفن‌های تماس:
۰۵۱-۳۸۳۵۶۰۸۱
۰۵۱-۳۸۳۵۶۰۸۲
ساعت پاسخگویی ۹ الی ۱۲ 

 

 

کانال تلگرام