اخبار موسسه

ارسالی ازمهر, 1402

بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان

بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان توسط
مدیر کل محترم بهزیستی استان 
معاونت محترم امور توانبخشی استان 
ریاست محترم بهزیستی گلبهار بخشدار محترم گلمکان
امام جمعه محترم گلمکان 
ریاست شورای اسلامی گلمکان
به مناسبت روز جهانی سالمند 

 

 

بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان توسط

بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان توسط
مدیر کل محترم بهزیستی استان 
معاونت محترم امور توانبخشی استان 
ریاست محترم بهزیستی گلبهار بخشدار محترم گلمکان
امام جمعه محترم گلمکان 
ریاست شورای اسلامی گلمکان
به مناسبت روز جهانی سالمند