اخبار موسسه

ارسالی ازفروردین, 1401

میلاد امام حسن مجتبی

آتش از مهر تو می‌گردد گلستان یا حسن
خار را فیض تو سازد لاله باران یا حسن
گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جحیم
ناز در محشر کند بر باغ رضوان یا حسن
میلاد امام حسن مجتبی (ع)  و آغاز هفته اکرام بر همه شیعیان مبارک
🌼
🌼🌿
🌼🌿🌸
🌼🌿🌸🌿
🌼🌿🌸🌿🌼
🌼🌿🌸🌿🌼🌿
🌼🌿🌸🌿🌼🌿🌸
🌼🌿🌸🌿🌼🌿🌸🌿
🌼🌿🌸🌿🌼🌿🌸🌿🌼
مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان
☎️شماره تماس 
051_38355615
051_38355087
  شماره کارت :
6037691990006389
شماره حساب :
0102475680005
  
به نام  موسسه شبانه روزی نگهداری و توانبخشی سالمندان


🏡آدرس : گلمکان _ امام خمینی ۱_ کوچه خانقاه