درباره خیریه سالمندان توحید

مركز نگهداري و توانبخشي توحيد گلمكان در بهمن ماه 1381 باهمت خيرين و مجوز بهزيستي خراسان رضوي شروع بكار كرد. اين مركز افتخار نگه‌داري از 43 سالمند مرد مجهول الهویه، بی سرپرست یا بدسرپرست را بصورت شبانه روزي به عهده دارد. قابل ذكراست كه اين مركز يكي از چهار مركز خيريه و هيات امنايي دراستان خراسان رضوي مي‌باشد و ديگر سالمندان در اين استان خصوصي مي‌باشند. ساختمان اين مركز متعلق به آموزش و پرورش مي‌باشد كه به صورت استیجاری دراين مدت دراختيار مركز قرار گرفته است . دراين مركز تنها 30% هزينه هااز طريق بهزيستي تامين مي شود و بقيه هزينه ها بايداز طريق جلب مشاركت‌هاي مردمي تامين شود. خوشبختانه با توجه به تبليغات وسيع مركز در عرض اين مدت ميزان مشاركت‌هاي اين مركز افزايش پيداكرده است و بيشتر نيز به صورت غيرنقدي مي‌باشد. لازم به ذكراست كه درب مركز هميشه برروي افراد خير و نوع دوست باز مي‌باشد.

  • چشم انداز : نهایت کیفیت مطابق با به روزترین استاندادهای روز دنیا است
  • قانون مداری : به تمام اصول ومقررات پایبند بوده و در تمامی مراحل کار به آن وفادار خواهیم ماند.
  • تهعدات: ما خود را موظف به ارائه خدمات مناسب به سالمندان می دانیم.