بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان توسط

بازدید از سالمندان مرکز خیریه گلمکان توسط
مدیر کل محترم بهزیستی استان 
معاونت محترم امور توانبخشی استان 
ریاست محترم بهزیستی گلبهار بخشدار محترم گلمکان
امام جمعه محترم گلمکان 
ریاست شورای اسلامی گلمکان
به مناسبت روز جهانی سالمند 

 

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است