با ما در تماس باشید

آدرس:
خراسان رضوی-شهر گلمکان-چهارراه مولوی-کوچه خانقاه- مرکز خیریه شبانه روزی سالمندان توحید گلمکان
کد پستی 6369119914
تلفن‌های مرکزی:

051-3835-5087

051-3835-6081

051-38356082

051-38356213

امور مشارکت‌ها و روابط عمومی:

051-38356081

051-38355615

فاکس:

051-3835-6082

شماره حساب جاری بانک صادرات: 0102475680005
شماره کارت مجازی بانک صادرات بنام مرکز سالمندان توحید گلمکان:
6037691990006389

تماس با ما