اخبار موسسه

محرم 1401

مراسم عزاداری و سینه زنی همراه با سالمندان در مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان

هفته بهزیستی

اقدامات انجام شده مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان در هفته بهزیستی