اخبار موسسه

برگزاری جشن سال نو

مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان

☎️شماره تماس 

051_38355615
051_38355087

  شماره کارت :

6037691990006389

شماره حساب :

0102475680005
  
به نام  موسسه شبانه روزی نگهداری و توانبخشی سالمندان


🏡آدرس : گلمکان _ امام خمینی ۱_ کوچه خانقاه

جذب نیرو

مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان نیاز به نیروی
۱: کاردرمان
۲: فیزیوتراپ
۳: روانشناس
۴: کارشناس یا دانشجوی عرصه پرستاری،کارشناس مامایی و بهیار
دارد.
تلفن‌های تماس:
۰۵۱-۳۸۳۵۶۰۸۱
۰۵۱-۳۸۳۵۶۰۸۲
ساعت پاسخگویی ۹ الی ۱۲ 

 

 

کانال تلگرام

جشن روز سالمند

برگزاری مراسم جشن روز سالمند 

جشن روز جهانی سالمند

 

ا