چهلمین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی گرامی باد.

توضیحات