دیدار سالمندان از یکی از جانبازان شهر گلمکان(جناب آقای حیدری)در روز ولادت حضرت ابوالفضل (ع)وروز جانباز