حضور گروه یوگا خنده در مرکز سالمندان در شب ولادت امام حسن مجتبی (ع)کریم اهل بیت