حضور سالمندان در کلانتری شهرگلمکان بمناسبت هفته ی نیروی انتظامی