بازدید سالمندان از سپاه پاسداران چناران ودیدار با جناب سرهنگ آذر کیش به مناسبت ولادت امام حسین (ع)و روز پاسدار