بازدید روسای محترم اداره آب وفاضلاب چناران وگلمکان وریاست محترم شورای اسلامی وشهردارمحترم گلمکان درروزتولد سقای کربلا از مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان