بازدید امام جمعه جناب آقای عبدی وفرمانده بسیج جناب آقای نظام خواه وجمعی از بسیحیان شهر گلمکان از سالمندان در دهه فجر