بازدیدجناب آقای رحمانی وجناب آقای هاشمی ازشبکه بهداشت وسرکارخانم موحدازبهزیستی چناران درمرکزسالمندان توحیدگلمکان جهت بررسی وضعیت آنفلانزا درمرکز

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است